Projektpartnere, © Foto Oliver Franke© Foto Oliver Franke

Deltagende projektpartnere

BRE har til formål at understøtte vækst og udvikling i SMV virksomheder. Derudover har BRE fokus på at skabe gode rammebetingelser for virksomhederne i de fire Vadehavskommuner. Dette sker via målrettede projekter og samarbejder på tværs af kommunerne og virksomhederne.

Deltagelse i projektet betyder, at BRE får tilført øget viden samt mulighed for at samarbejde med en bredere kreds af virksomheder på tværs af den dansk-tyske grænse.

Business Region Esbjerg er lead partner i Interreg 5a-Projektet NAKUWA og er desuden ansvarlig for arbejdspakken ”Cykelturisme”.

Mere om Business Region Esbjerg

 

Nationalpark Vadehavet

Arbejdspakken Kulturturisme, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deGalerie öffnen© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de

Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010 og er den største danske nationalpark. For den danske nationalpark er det af største betydning, at turismen i Vadehavsområdet udvikles på en bæredygtig måde og i samklang med naturen, miljøet og den lokale befolkning.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er Nationalpark Vadehavet ansvarlig for arbejdspakken „Kultur“.

Mere om Nationalpark Vadehavet

Nordsee-Tourismus-Service GmbH

Nordsee-Tourismus-Service GmbH (NTS) er den centrale turismemarkedsføringsorganisation for Schleswig-Holsteins Nordsøkyst, der strækker sig fra Elben i syd til den danske grænse i nord, inklusive de nordfrisiske øer og halliger samt Helgoland. Med ca. 20 mio. overnatninger og ca. 13 mio. éndagsturister tæller regionen blandt Tysklands betydeligste turistdestinationer (www.nordseetourismus.de)

Selskabets formål er den turistmæssige markedsføring af destinationen Nordsee Schleswig-Holstein, styrkelsen af varemærket ”Nordsee” samt fremme af samarbejde og erfaringsudveksling mellem turistmæssige institutioner og virksomheder i regionen, i Schleswig-Holstein, i andre destinationer og grænseoverskridende.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er NTS ansvarlig for arbejdspakkerne ”Bæredygtig transport” og ”Kvalitet”.

Mere om NTS

Arbejdspakken Kvalitet, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deGalerie öffnen© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de
Arbejdspakken Bæredygtig transport, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deGalerie öffnen© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de

Nationalparkforvaltningen for Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

Arbejdspakken Birdwatching, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deGalerie öffnen© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de

Siden grundlæggelsen af Nationalparken i 1985 har Nationalparkforvaltningen (NPV/LKN.SH) været ansvarlig for naturbeskyttelsesmanagement i den schleswig-holsteinske del af Vadehavet. Opgaverne omfatter kommunikations- og uddannelsesarbejde, styring af besøgs- og fritidstrafik, koordination af monitorering samt udarbejdelse af videnskabeligt planlægningsgrundlag og regulering af naturbeskyttelsesforeningernes service.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er Nationalparkforvaltningen ansvarlig for arbejdspakken ”Fuglekiggeri”.

Mere om Nationalparken

WWF Deutschland Vadehavskontor

I de sidste 30 år har WWF med sit Vadehavskontor i Husum været engageret på regionalt, nationalt og internationalt niveau i beskyttelsen af Vadehavet, og kravet om en bæredygtig turismeudvikling har været en meget vigtig del af dette arbejde.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er WWFs Vadehavskontor ansvarlig for arbejdspakken ”Vandreturisme”.

Mere om WWF Vadehavskontor

Arbejdspakken Vandreturisme, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deGalerie öffnen© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de