Begyndelsen af vandretur i watt, © Foto Oliver Franke© Foto Oliver Franke

Om projektet

Læs mere om mål og deltagende projektpartnere

Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland er verdens største sammenhængende system af sand- og mudderflader og dermed et enestående naturområde i internationalt perspektiv. Områdets status som UNESCO Verdensarv rummer et stort potentiale for turistbranchen i Danmark og Schleswig-Holstein, der endnu ikke er udnyttet, og som bedst kan udfoldes i et grænseoverskridende samarbejde.

Det skal ske ved at udvikle og afsætte grænseoverskridende produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme, der relaterer sig til verdensarven, og som målrettet henvender sig til en ny målgruppe af ”internationale verdensarvturister” (SIT - Special Interest Tourism). Hermed menes natur- og kulturinteresserede, aktive turister, som stiller høje krav til kvaliteten, men som også har et højt døgnforbrug og typisk bliver på feriestedet i længere tid, ofte uden for højsæsonen. Netop temaerne cykling, vandring, fuglekiggeri, rundture og kultur er her helt centrale.

Samtidig er det afgørende at sikre og styrke bæredygtigheden og kvaliteten. Det vil på mellem og langt sigt skabe en bedre konkurrencedygtighed og føre til bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Eftersom den danske del af Vadehavet først blev udpeget som UNESCOs Verdensarv i 2014, er dette projekt det første dansk-tyske samarbejde om grænseoverskridende turismeudvikling af Verdensarven.

Projektløbetid: 01.07.2017 – 30.06.2020

Projektbudget: 1.475.160 Euro (10.989.942 DKK)

NAKUWA-projektet indeholder følgende arbejdspakker

Arbejdspakken Birdwatching, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deOm arbejdspakken Birdwatching

Arbejdspakken Birdwatching

Arbejdspakken Cykelturisme Bild, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deOm arbejdspakken Cykelturisme

Arbejdspakken Cykelturisme

Arbejdspakken Kulturturisme, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deOm arbejdspakken kultur

Arbejdspakken Kulturturisme

Bild Titelbild Arbeitspaket Wandertourismus DK, © @Wasabi Film© @Wasabi FilmOm arbejdspakken vandreturisme

Arbejdspakken Vandreturisme

Arbejdspakken Bæredygtig transport, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deOm arbejdspakken Bæredygtig transport

Arbejdspakken Bæredygtig transport

Arbejdspakken Kvalitet, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deOm Arbejdspakken kvalitet

Arbejdspakken Kvalitet

Mere om projektpartnerne, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.deOm projektpartnerne

Mere om projektpartnerne

Information om de partnere, der deltager i gennemførelsen af projektet