AP kulturel turist kultur guide, © Gary Asmussen | NTS© Gary Asmussen | NTS

NAKUWA Kulturtourismus der Kultur Guide

At leve med vand – ny kulturguide til Verdensarv Vadehavet

De har aldrig haft den endegyldige magt over naturen og dens kræfter. De har ikke bare kunnet bygge et hus, hvor de ville, og være sikker på, at det blev stående til alle tider. De har heller ikke bare kunnet dyrke marker ned til strandkanten i sikkerforvisning om, hvor langt vandet ville gå. For de har altid skullet indrette sig efter tidevandet og dets rytme og ikke mindst dets vildskab, når det viste tænder i form af stormflod og oversvømmelser.

Alle, der bor ved Vadehavet, skal leve med vand. De skal indrette sig efter tidevandsrytmen, som styres af primært månen, og de har altid skullet forberede sig på det værste, når stormfloden meldte sin ankomst. Jovist. Der er med tiden anlagt dæmninger, diger og sluser, som i et vist omfang har ommøbleret vadehavsområdet for at beskytte befolkningen. Men de har stadig et indre beredskab indbygget i deres DNA, når det blæser op, og vandstanden stiger.

Gennem tiderne har folk ved Vadehavet indrettet sig efter vind og vejr – og ikke mindst vandet. De har langt tilbage i historien anlagt værfter, hvor de kunne placere deres gårde og huse i rimelig sikkerhed for højvande, der oversteg den normale vandstand. De har haft øje for at lægge beboelse på de naturlige forhøjninger i landskabet (gesten), som er levn fra istiden.

I pagt med naturen og tidevandet har folk til alle tider skabt et unikt kulturlandskab med marsk og kog ved hjælp af diger og dæmninger, og Vadehavet er i dag ét af verdens mest velbevarede kystlandskaber.

Her er der så meget at se. Ikke kun den helt særegne natur med det usædvanlige liv af fugle på træk. Folk i Vadehavet har lige siden de første indbyggere udviklet en hverdag og et livsgrundlag, som hang nøje sammen med muligheder og beliggenhed, og i dag kan man besøge et bredt udbud af kulturhistoriske perler præget af Vadehavet.

Du kan downloade kulturguiden som en kompakt PDF-fil på dansk her og på tysk her eller gennemse online her (dansk/tysk).