Forsidebillede med et udvalg af siderne i kulturmappen, © Gary Asmussen | NTS© Gary Asmussen | NTS

NAKUWA Kulturfolder - Søjleruten

Den 19. juni 2019 i Ribe og 1. oktober samme år i Husum arrangerede vi WORKSHOP for turistaktører på både dansk og tysk side.  Emnet var udvikling af en ruteguide langs Vadehavskysten. Som omdrejningspunkt for ruten valgtes stormflodssøjlerne. De er synlige pejlemærker med det at leve med vand. Der er en visuel oplevelse i en søjle, drama som både gæster og lokale kan spejle sig i. Samspil mellem natur og kultur. Resultatet af det grænseoverskridende arbejde blev en guide, der indeholder information om søjlerne, men også i stikordsform henviser til kulturattraktioner.

Udover beskrivelse af søjlerne har vi valgt forskellige temaer for at inspirere dig til at sammensætte din egen rute. Disse temaer er byer, tradition/skikke, arkitektur, gastronomi, maritim kultur, kunst og personligheder. Sidst men ikke mindst, hvordan den lokale befolkning lever med vandet.

Kaffe og kage har også fået plads i guiden. Det er medtaget ud fra et kulturelt perspektiv, i forhold til det Sønderjyske Kaffebord og traditionerne for bagning på begge sider af grænsen.

Du kan downloade mappen som en kompakt PDF-fil her eller gennemse online her.