NAKUWA Filmene - Stilthuse på stranden i St. Peter-Ording, © www.nordseetourismus.de | Gary Asmussen© www.nordseetourismus.de | Gary Asmussen

Kaldet fra Vadehavet - Kulturfilm NAKUWA projektet

Vadehavet National Park er et af de mest værdifulde tidevandsområder i verden. Og for en række vandfuglearter er Vadehavet både det vigtigste hvilested og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Derudover racer en stor population af sæler i Vadehavet.

Vadehavet strækker sig cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 myr, tidevand, dyb, høj sand, sandstrande og klitter. En økæde adskiller Vadehavet fra Nordsøen.

Her kan du se de kulturfilmen NAKUWA.