Kaldet fra Vadehavet - Kulturfilm NAKUWA projektet

National Park Vadehavet er et af de mest værdifulde tidevandsområder i verden. Og for en række vandfuglearter er Vadehavet både det vigtigste hvilested og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Derudover lever en stor population af sæler i Vadehavet.

Vadehavet strækker sig cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 myr, tidevand, dyb, høj sand, sandstrande og klitter. En række øer adskiller Vadehavet fra Nordsøen.

Her kan se kulturfilmen NAKUWA.