Bild Titelbild Arbeitspaket Wandertourismus DK, © @Wasabi Film© @Wasabi Film

Arbejdspakken Vandreturisme

For at fremme en naturvenlig og bæredygtig turisme og en øget bevidsthed omkring Verdensarv Vadehavet skal de to oplevelsesformer spadsereture og vandring målrettet kombineres med formidling af viden om den enestående vadehavsnatur. Derfor skal der udarbejdes ruteforslag til spadsere- og vandreture i den slesvig-holstenske og danske nationalparkregion, der afstemmes med de lokale turistinformationer og natur- og miljøcentre samt med andre relevante stakeholders, herunder kulturtilbud: lige fra halvtimes spadsereture over vandreture af flere timers varighed til grænseoverskridende ture af flere dages varighed, der henvender sig til såvel familier med børn som til sportsligt motiverede individuelle gæster og deltagere i grupperejser.

Turforslagene henvender sig til en bred målgruppe: enkeltrejsende, par, familier med børn, deltagere i grupperejser. I første omgang er målgruppen besøgende, men også lokale kan ved hjælp af turforslagene opdage deres hjemstavn på en ny måde.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er WWFs Vadehavskontor ansvarlig for arbejdspakken ”Vandreturisme”.

Mere om WWFs Vadehavskontor

Wadden Sea World Heritage Explorer

Den nye platform "Wadden Sea Heritage Explorer" tilbyder forslag til ruter på hjemmesiden og som en smartphone-app til vandreture og gåture til Vadehavsdestinationen.

Bild Titelbild Artikel Wandertourismus DK, © Wasabi Film - Nationalpark Vadehavet | NTS© Wasabi Film - Nationalpark Vadehavet | NTSFind ud af mere om platformen

Vandreturisme - Wadden Sea World Heritage Explorer

Den nye platform “Wadden Sea World Heritage Explorer”

© Find ud af mere om App

Vandreturisme - Wadden Sea Explorer App

De Wadden Sea Explorer App