Arbejdspakken Kvalitet, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de

Arbejdspakken Kvalitet

Udfordringen for turistvirksomhederne i Verdensarv Vadehav er at indstille sig bedst muligt på kundernes behov, således at de i fremtiden kan agere med succes i markedet. Målet med denne arbejdspakke er at sætte ind over for alle de interesserede virksomheder, som arbejder med produktudvikling, markedsføring, kommunikation og afsætning, således at de kan tilpasse sig den ny målgruppe af ”verdensarv-turister”. Gennem grænseoverskridende vidensformidling, kvalificering og kompetenceudvikling skal alle interesserede virksomheder opnå kvalitetsforbedringer inden for:

  • Basiskvalitet (udstyr)
  • Produkter og deres indhold
  • Servicekvalitet (medarbejdere)
  • (Online) afsætning
  • Kommunikation on- und offline

Den fælles udvikling af indholdet i projektets træningsprogrammer, der stilles til rådighed på en online platform og i form af seminarer, hvor deltagerne er til stede, vil medføre forbedrede kompetencer hos medarbejderne i SMV’er i hele den turistmæssige værdikæde.

Det grænseoverskridende samarbejde mellem danskere og tyskere rummer et stort potentiale for at diskutere og udvikle fælles træningsprogrammer. Mange aspekter er per se grænseoverskridende og giver mulighed for at lære af hinanden og via samarbejdet integrere interessante tiltag i henseende til interkulturel udveksling og på den måde bidrage til en større forståelse mellem danskere og tyskere.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er NTS ansvarlig for arbejdspakken ”Kvalitet”.

Mere om NTS