Arbejdspakken Kulturturisme, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de

Arbejdspakken Kulturturisme

Omkring 300 mio. rejsende på verdensplan er kulturturister (Richards, 2005), dvs. rejsende som efterspørger kulturoplevelser enten som selve formålet med ferien eller som en del af feriens oplevelser. De kulturrejsende har igennem de sidste årtier især forøget deres rejser til storbyerne og benyttet de mange tilbud, som byerne tilbyder. Derimod er det langt færre turister, der kommer væk fra storbyerne og ud i landområderne for at opleve kultur. Udviklingen i efterspørgslen hos de selvorganiserende turister, der kommer til ferieområdet i bil, og dem der kommer med fly til de større lufthavne, peger imidlertid på et voksende marked for såvel kultur- som naturaktiviteter.

Vadehavets kulturtilbud er ikke omfattet af selve Verdensarvsnomineringen, men de menneskepåvirkede landskaber med diger, kanaler, sluser m.v., såvel som de små (lands-)bysamfund, bygningskulturen med frisisk arkitektur og det at der bygges på værfterne og oppe på gesten, historien med naturen som en særdeles nærværende kraft, de lokale traditioner f.eks. indenfor musik, dans, mad, klædedragter, kniplinger osv. nævnes som unikke og stærke elementer i Verdensarvens bagland. Hele dette spekter af kulturudbud er der en række muligheder i, men det har ikke været genstand for en mere struktureret produktudviklingsindsats, som også kan bidrage til turisternes forståelse for og begejstring for det unikke, men ikke altid selvforklarende kultur- og naturlandskab.

Målet er således at få et overblik over kulturtilbuddene og at få identificeret de tilbud, som på nuværende tidspunkt rummer de primære bæredygtige turismepotentialer. Dernæst at få dem beskrevet og gjort synlige og ”lækre” på traditionelle medier såsom web, guide og PR, men også via digitale relationsmedier f.eks. Facebook, Instagram, Youtube mv. Med en content marketing tilgang, som er et nyt markedsføringsredskab, skal kulturtilbuddene ud og fungere hos de lokale turismevirksomheder. Ligesom de skal adopteres i agentleddet, dvs. hos turoperatører og om muligt hos ITO’s (Internet Turisme Operatører) for derigennem at skabe synlighed hos de nuværende turister, der kommer i området, såvel som hos nye målgrupper, der vil komme pga. Verdensarven, samt om muligt hos de nye målgrupper, der flyver til nærliggende lufthavne eller kommer med krydstogtsskibe. Disse nye turister skal mødes med attraktive kultur- og naturtilbud som øger omsætningen og samtidig bidrager til at styre turisternes færden (visitor management). Et led i opgaven er således også at få forklaret over for turismeerhvervet og gæsterne, hvorfor kulturtilbuddene er unikke, da de ikke alle sammen er lige selvforklarende, ligesom de professionelle kulturfolk, som p.t. arbejder med kulturtilbuddene, skal kunne formidle, så det bliver interessant for ikke-fagfolk. Synliggørelsen af kulturtilbuddene forventes som en sideeffekt at forstærke de lokale borgeres identitetsopfattelse og stolthed over deres område, hvilket over tid vil have den effekt, at de vil møde gæsterne på en endnu mere positiv måde.

Den turistmæssige konceptualisering skal være til gavn for de lokale borgere og virksomheder samt tage behørigt afsæt i at passe på tingene. Men samtidig skal der udvikles på kulturtilbuddene, så de bliver forståelige, synlige, tilgængelige og mulige at besøge. Turismen kan således bidrage med at sikre bevarelsen af kulturen ved at skabe omsætning, arbejdsplader f.eks. nye kulturvejledere og –guider, og derved sikre indtægter til de offentlige kasser i form af skatter og afgifter. Der udpeges kun kulturtilbud, som kan holde til besøg af flere turister.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er Nationalpark Vadehavet ansvarlig for arbejdspakken „Kultur“.

Mere om Nationalpark Vadehavet

 

De NAKUWA Kultur Guides

Kulturguiden udgives af den danske ”Vadehavet Nationalpark” og blev udviklet som en del af Interreg 5 A-projektet NAKUWA. Dette projekt er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Brochuren er tilgængelig på dansk og tysk!

AP kulturel turist kultur guide, © Gary Asmussen | NTS© Gary Asmussen | NTSLær mere om kultur guides

De NAKUWA Kultur Guides

De Kultur Søjleruten i NAKUWA

Den 19. juni 2019 i Ribe og 1. oktober samme år i Husum arrangerede vi WORKSHOP for turistaktører på både dansk og tysk side.  Emnet var udvikling af en ruteguide langs Vadehavskysten. Som omdrejningspunkt for ruten valgtes stormflodssøjlerne. Resultatet af det grænseoverskridende arbejde blev en guide, der indeholder information om søjlerne, men også i stikordsform henviser til kulturattraktioner.

Forsidebillede med et udvalg af siderne i kulturmappen, © Gary Asmussen | NTS© Gary Asmussen | NTSLær mere om søjleruten

NAKUWA Den Kulturfolder - Søjleruten

De NAKUWA-kulturlandskabspostere

NAKUWA projektet har udarbejdet postere, som vejleder og inspirerer besøgende omkring kulturlandskabet og bygningskulturarven – 2 stk. Begge postere er skrevet på dansk og tysk.

Forsidebillede med plakaterne af kulturlandskabet NAKUWA, © Gary Asmussen | NTS, © Gary Asmussen | NTS© Gary Asmussen | NTSFind ud af mere om posterne

NAKUWA Poster Bygningsarv og Kulturlandskab

De NAKUWA-kulturinformationsarkene

I forbindelse med NAKUWA projektet er der udarbejdet produktark som skal vejlede besøgende i de kulturelle tilbud i vadehavsregionen - 18 i alt. Alle produktark er skrevet på dansk og tysk.

Forsidebillede med et udvalg af NAKUWA kulturinformationsark, © Gary Asmussen | NTS, © Gary Asmussen | NTS© Gary Asmussen | NTSLær mere om kulturinfoarkene

NAKUWA kulturinformationsark

Den 1. oktober 2019 fandt den anden (tyske) workshop om udvikling af fælles grænseoverskridende tematiske kulturveje sted i Husum.

Deltagere i NAKUWA-kulturruternes værksted, © Nationalpark Vadehavet, © Nationalpark Vadehavet© Nationalpark Vadehavetkultur ruter workshop

Andet NAKUWA kultur-ruter workshop 01. oktober 2019

Den 19. juni 2019 fandt den første (danske) workshop til udvikling af fælles grænseoverskridende tematiske kulturveje sted i Ribe.

Deltagere i NAKUWA-kulturruternes værksted, © Nationalpark Vadehavet, © Nationalpark Vadehavet© Nationalpark Vadehavetkultur ruter workshop

NAKUWA kultur-ruter workshop 19. Juni 2019

nakuwa kultur workshop 2018, © Nationalpark Vadehavet© Nationalpark Vadehavetkultur workshop

NAKUWA kultur workshop 02. maj 2018