Arbejdspakken Cykelturisme Bild, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de

Arbejdspakken Cykelturisme

Formålet er at gøre nationalparkerne tilgængelige og interessante for cyklister samt at understøtte bæredygtig turismeudvikling på tværs i nationalparkerne i Vadehavet i og uden for højsæsonen.

Tilgængeligheden vil blive opnået i tæt samarbejde mellem turistaktører, kommuner og lodsejere.

Målet er dermed også at skabe overblik for cykelgæsten: Hvilke cykelruter kan benyttes, og hvad kan der opleves undervejs. Det gælder om at få gæsten til at bevæge sig rundt i vadehavsområdet på en bæredygtig måde, hvor der undervejs er henvisninger til attraktioner, seværdigheder mm.

For at sikre massen er det erfaringen, at et samarbejde med en professionel turoperatør er af høj vigtighed. Markedsføringsmæssigt sker der et markant løft, når turoperatører begynder at promovere en destination som værende cykelvenlig. Derfor vil projektet arbejde for at etablere et samarbejde med cykelrejseselskaber, der vil udbyde cykelture i området. Erfaringer fra det tyske selskab Mecklenburger Radtour viser, at antallet af cykelgæster i en destination stiger med en faktor 3-4, efter at et rejseselskab er begyndt at udbyde rejser. Det vil sige, at for hver ny cykelgæst, som rejseselskabet skaffer til området, er der 3-4 personer, som på egen hånd planlægger en tur til området. Det sker alene på baggrund af den markedsføring, som rejseselskabet laver. Der er således stor gevinst i at tiltrække rejseselskaber, da de skaber forøget kendskab og interesse for en cykelvenlig destination.

Den internationale cykelrute North Sea Cycle Route (Nordsøruten) går gennem hele Vadehavsområdet tæt på vandet. Der vil i dette projekt blive taget udgangspunkt i denne rute, når der skal udvikles pakkeprodukter og nye formidlingstiltag, idet ruten er internationalt kendt og er med i det europæiske cykelrutenetværk Eurovelo som Eurovelo rute nr. 12.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er Business Region Esbjerg ansvarlig for arbejdspakken „Cykelturisme“.

Mere om Business Region Esbjerg