Arbejdspakken Bæredygtig transport, © Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de© Foto Oliver Franke/www.nordseetourismus.de

Arbejdspakken Bæredygtig transport

De eksisterende trafiksystemer og infrastrukturer i regionen, herunder mulighederne for e-mobilitet og den grænseoverskridende infrastruktur, er ikke koblet sammen på en hensigtsmæssig måde, ligesom der mangler en analyse af de juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter.

Målgruppen ”verdensarvturister” har en stor interesse i at kunne bevæge sig rundt i området med omtanke og under hensyntagen til bæredygtigheden. Derfor skal der udarbejdes forslag til rundture med forskellige transportmidler. Denne arbejdspakke kan således opfattes som en indsats for at sammenkoble resultaterne i de øvrige arbejdspakker.

Inden for dette temaområde skal udviklingen af kombinerede mobilitetstilbud fremmes. Navnlig skal det gøres muligt for turisterne at nå frem til natur- og kulturoplevelserne på begge sider af grænsen med hhv. kollektiv trafik, til fods eller på cykel. Det fordrer, at disse naturoplevelser identificeres, og at de derefter kombineres på en hensigtsmæssig måde i form af rundture med forskellige transportmidler, evt. med en særlig billet.

Inden for dette temaområde er der derfor behov for følgende:

  • Der er en god kollektiv trafikforbindelse i projektområdet i form af den nord-syd-gående jernbane med marskbanen (fra Hamburg til Westerland/Sylt) og med Arriva og neg fra Niebüll til Esbjerg. Der mangler imidlertid effektive, bæredygtige, offentlige trafikforbindelser for alle besøgende til og i Destination Verdensarv Vadehav med forståelige og let tilgængelige informationer.
  • Der mangler en hensigtsmæssig kombination af de eksisterende trafiksystemer og infrastrukturer, herunder mulighederne for e-mobilitet, vandring og cykling.
  • Der mangler effektive og bæredygtige produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet. Det gælder også trafiksystemer, overnatningssteder og restauranter, der kan bidrage til at reducere energi- og vandforbruget samt CO2-emissionen.

I projektforløbet skal der tages initiativ til meningsfulde tiltag, således at rundture og oplevelsestilbud kan kombineres med bæredygtig transport. Grundlaget for disse tiltag er på den ene side resultaterne fra de øvrige temapakker og på den anden side de kombinationsmuligheder, der opstår inden for rammerne af seminarer, produktkendskabsture og workshops.

I Interreg 5a-projektet NAKUWA er NTS ansvarlig for arbejdspakkerne ”Bæredygtig transport”. 

Mere om NTS

Med den elektriske bil mobil i Nordfriesland og Danmark

mehr erfahren